เกี่ยวกับเรา

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ อยากให้คุณ มองให้ชัด

จากความตั้งใจทำคลินิกเพื่อดูแลสุขภาพดวงตาให้กับคนไทยทุกคน ของคุณหมอ ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ และ คุณต้องพงศ์ ศรีบุญ จึงได้ร่วมก่อตั้ง ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยได้มีการมองเห็นที่คมชัดและสบายตามากยิ่งขึ้น ด้วยการวัดค่าสายตาผ่านเครื่องและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่น โดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตร ผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพดวงตา ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสุขภาพสายตาแบบละเอียด รู้ถึงสาเหตุของปัญหาดวงตาที่แท้จริง และสามารถวางแผนการรักษาที่ตรงจุด ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมในการเลือกใช้เลนส์และกรอบแว่นตาในแบบที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล