เคสรีวิวที่ 9

เคสรีวิวที่ 9
เคยได้ยินเรื่องสายตากลับไหมครับ?
จริงๆแล้วภาวะนี้เรียกว่า Myopic shift ซึ่งเป็นอาการแรกเริ่มของผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะต้อกระจก (Cataract) โดยปกติเมื่อเราอายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีภาวะสายตายาวตามวัย (Presbyopia) ทำให้มองเห็นระยะใกล้ไม่ชัด ต้องใส่แว่นมองใกล้หรือแว่นอ่านหนังสือ และสายตายาวตามวัยนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจะเริ่มคงที่เมื่ออายุประมาณ 60-65 ปี ซึ่งในปกติจะไม่ลดลงครับ แต่ถ้าเริ่มมีภาวะต้อกระจก จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีหักเหของแสง (Refractive index) เปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็น”สายตาสั้นมากขึ้น” ค่าสายตายาวที่มีจะลดน้อยลง ทำให้มองใกล้ๆรู้สึกชัดขึ้นโดยบางคนไม่ต้องใส่แว่นมองใกล้เลย
ยกตัวอย่างเช่นเคสนี้ลูกค้าอายุ 70 ปี ปกติใส่แว่นโปรเกรสซีฟมาอยู่แล้ว แว่นเดิมใช้มานานถึง 3 ปี เริ่มมีรอยขีดข่วนบนผิวเลนส์ และการมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิม เมื่อเช็คค่าสายตาแว่นเดิม พบว่ามีสายตายาวและเอียงที่ไกล และสายตายาวตามวัย ดังนี้
R +2.25-0.50×70 VA 20/32
L +2.25 VA 20/40
ADD (สายตายาวตามวัย) +2.75
เมื่อวัดสายตาและตรวจสุขภาพตา พบว่าค่าสายตาเปลี่ยนทั้งระยะไกลและใกล้ สายตายาวน้อยลงและเอียงเพิ่มขึ้น เริ่มมีต้อกระจกเล็กน้อย การมองเห็นยังชัดเจนดีทั้งสองข้าง กระจกตาทั้ง 2 ข้างปกติ ไม่มีต้อเนื้อและต้อลม และมุมช่องด้านหน้าลูกตา (Anterior chamber angle) ปกติดี
ค่าสายตาปัจจุบัน
R +1.50-1.00×91 VA 20/20-2
L +1.50-0.50×70 VA 20/20-1
ADD +2.25
เคสนี้ลูกค้าก็เลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟเช่นเดิม เป็นเลนส์ Zeiss Progressive 1.50 Precision plus Duravision platinum (Rx) ส่วนกรอบเป็น Bolon BT1536 B30 วัสดุเป็นไทเทเนียม น้ำหนักเบา ไม่แพ้และระคายเคืองครับ
เพราะที่นี่เป็นมากกว่าร้านแว่น

Share:

More Posts

Your Vision: Go Beyond

On Key

Related Posts