บริการของเรา

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์

บริการตรวจสุขภาพตา ระดับพรีเมี่ยม

“เพราะการมองเห็นชัด คือ คุณภาพชีวิตที่ดี”
 
โปรแกรมการตรวจสุขภาพตาและวัดค่าสายตาแบบเฉพาะบุคคล “Premium Program”
 
 “Premium Program” ประกอบด้วย
 

เงื่อนไขการให้บริการ