บริการของเรา

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์

บริการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ตัดแว่นแก้ปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง

ตัดแว่นแก้ปัญหาตาล้า จากการใช้สายตาอย่างหนัก

ตัดแว่นป้องกันแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตา

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพดวงตา และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ตรวจวัดสายตา หรือ ตรวจสุขภาพตาเริ่มต้น 2,000 บาท

หากต้องการเอกสารรายละเอียดการตรวจ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับกรอบแว่น และเลนส์

***สอบถามราคาสินค้าและบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อของร้าน***