บริการของเรา

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์

บริการตรวจสุขภาพตา

Supparerk Vision Center กับการบริการด้วยการตรวจดวงตาผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ จะมีการบริการทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้ครับ

ตรวจดวงตาทั้ง 8 รายการนี้ ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ