Clinic Booking

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพดวงตาและวัดค่าสายตา แต่ไม่ใช้บริการตัดแว่นกับเรา จะมีค่าบริการ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์จากจักษุแพทย์ ในกรณีที่มีการขอคำปรึกษาเพิ่มเติม)

วิธีการจองคิว

หลังจากลงทะเบียนเข้ารับบริการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการของลูกค้า

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าทุกประเภทซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยพร้อมคำตอบ

ใช้ระยะเวลาในการตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพตา 40 นาที

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิต ยอดชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท

หลังจากเข้ารับบริการ รอรับแว่นตาภายใน 7-14 วัน

หลังจากจองคิวสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาที่เข้ารับบริการได้ โดยแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่สามารถเลื่อนการใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ในทุกกรณี

คิวโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี